Νεα-ανακοινωσεις

Προκήρυξη 7 Ε/2018 (Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο)

Body: 

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Πηγή: www.asep.gov.gr

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.