Νεα-ανακοινωσεις

Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (Ν.4531/2018) από το Υπουργείο Εσωτερικών

Body: 

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η υπ’ αριθμ. 11/2018 (ΑΔΑ: 63ΨΧ465ΧΘ7-14Ξ) εγκύκλιος, με την οποία γνωστοποιείται στους αρμόδιους Φορείς η δημοσίευση του νόμου 4531/2018, στο ΦΕΚ 62/Α’/5-4-2018. Με βάση το άρθρο 31 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες και ισχύουν μετά τις 5-4-2018.
Επίσης, γνωστοποιείται ότι με την αριθμ. 130181/6353/2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1208/Β’/2-4-2018), προστέθηκαν στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών με τις τακτικές διατάξεις (άρθρο 5 ΚΕΙ) και οι άδειες αόριστης διάρκειας, δεκαετούς διάρκειας, άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, άδειες διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου και μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Η προσθήκη αυτών των αδειών ισχύει από τη δημοσίευση της ως άνω υπουργικής απόφασης, δηλαδή από 2-4-2018.
Για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο, σε μορφή pdf, μεταβείτε στην ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk11-...

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.