Νεα-ανακοινωσεις

Επείγουσες Περιπτώσεις Νοσηλείας

Body: 

Ο ΕΟΠΥΥ, με την υπ.αριθμ.1225/ 26-9-2018 απόφαση ΔΣ ο Οργανισμός αποφάσισε και ενέκρινε πως στις επείγουσες περιπτώσεις: α) νοσηλείας ή β) θεραπευτικών πράξεων στερεοτακτικής –ακτινοχειρουργικής (με κωδικούς e-dapy 030000044 και 030000045) ασφαλισμένων και όπου απαιτείται απόφαση ΚΕΣΥ, (διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, ακτινοχειρουργική cyber knife, xknife, γknife) ο συμβεβλημένος πάροχος θα νοσηλεύει ή θα πραγματοποιεί τις σχετικές πράξεις στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ακόμη και εάν η εγκριτική απόφαση του ΚΕΣΥ εκδοθεί μεταγενέστερα της περιόδου νοσηλείας ή πραγματοποίησης της σχετικής θεραπευτικής πράξης.
Στην συνέχεια και εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει εγκριτική απόφαση θα την προσκομίζει στον πάροχο, ο οποίος με την διαδικασία της συμπληρωματικής υποβολής (και ενημερωτικό σημείωμα που θα εξηγεί γιατί η δαπάνη υποβλήθηκε συμπληρωματικά) θα την υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ προς αποζημίωση.

Πηγή: www.eopyy.gov.gr

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.