Νεα-ανακοινωσεις

Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Body: 

Στο άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4440/2016 αναφέρεται ότι ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία του εν λόγω άρθρου, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημά του, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που ζήτησε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.
Κατόπιν τούτου και μετά τη γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/137/οικ.17222/11-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΝΛ465ΧΘΨ-Ο99) εγκύκλιό του, ενημερώνει τα Υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές για την ανάρτηση, στο σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/index.php/esk/mutual_transfers.html, των αιτημάτων υπαλλήλων για αμοιβαία μετάταξη σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Στον ίδιο σύνδεσμο υπάρχει και η επιλογή «Αίτηση Αμοιβαία Μετάταξη», όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη.
Επιπλέον, ενημερώνει ότι τα εν λόγω αιτήματα θα παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τις θέσεις που αναρτώνται, η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης δύναται να ολοκληρωθεί πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (883Β΄ 2018) Υπουργική Απόφαση.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Πηγή: http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20180514_kinit.pdf

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.