Νεα-ανακοινωσεις

Από τη Δευτέρα 8 Απριλίου οι αιτήσεις εγγραφών για τις Παιδικές Εξοχές του δήμου Αθηναίων

Body: 

Ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Απριλίου οι εγγραφές για την καλοκαιρινή κατασκηνωτική περίοδο στις Παιδικές Εξοχές του δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα, ενώ θα υπάρξει και ειδική περίοδος για τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας. 

Η θερινή κατασκηνωτική περίοδος αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών και δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή είναι τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του δήμου Αθηναίων. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν  υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών και ολοκληρώνονται στις 13 Μαΐου.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τα παιδιά είναι τρεις:

Στην Α Κατασκηνωτική Περίοδο που ξεκινά τη Δευτέρα 24 Ιουνίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών δηλαδή γεννημένα μεταξύ 2007-2013.

Στην Β Κατασκηνωτική Περίοδο που ξεκινά την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ολοκληρώνεται  την Πέμπτη 25 Ιουλίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν  επίσης παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών δηλαδή γεννημένα μεταξύ 2007-2013.

Στην Γ Κατασκηνωτική Περίοδο που ξεκινά την Κυριακή 28 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Αυγούστου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν  επίσης παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, δηλαδή γεννημένα μεταξύ  2004-2006.

Στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων στον Άγιο Αντρέα δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή είναι και άτομα τρίτης ηλικίας, με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους δηλαδή γεννηθέντες από το 1959 και πριν, κατά τη χρονική περίοδο από την Τρίτη 27 Αυγούστου έως την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου. Δικαιούχοι κατά προτεραιότητα είναι δημότες και κάτοικοι του δήμου Αθηναίων, καθώς και συνταξιούχοι δημοτικοί υπάλληλοι και γονείς εν ενεργεία δημοτικών υπαλλήλων. Οι εγγραφές για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της τρίτης ηλικίας ξεκινούν στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 13 Ιουνίου.   

Χρηστικές πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.

2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.

3. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Προσοχή: όχι  πιστοποιητικό γέννησης)

6. Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση που ορίζει τον έχοντα την επιμέλεια του παιδιού.

7. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΟΤΕ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΕΥΔΑΠ  είτε ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) .

Οι εγγραφές για παιδιά & γονείς δημοτικών υπαλλήλων, θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών επί της οδού Λιοσίων 22 στον 5ο όροφο.

Οι εγγραφές ΑμεΑ, καθώς και οι εγγραφές ατόμων των Φορέων που θα φιλοξενηθούν, θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών (επί της οδού Λιοσίων 22 στον 5ο όροφο είτε στον Αγ. Ανδρέα Αττικής) από εκπροσώπους των Συλλόγων-Φορέων τους και όχι από τους γονείς τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για την εγγραφή των παιδιών κατοίκων τρίτων χωρών στις κατασκηνωτικές αποστολές για τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ, απαιτούνται :

1. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.

2. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Προσοχή: όχι  πιστοποιητικό γέννησης)

5.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.

6.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.

7.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής  του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.

8.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής  του παιδιού.

9. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΟΤΕ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΕΥΔΑΠ  είτε ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) είτε σε περίπτωση ενοικίασης ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΥΛΟ.

1.Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

2. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.

4.Αντίγραφο τρίπτυχου αιτούντος ασύλου (εν ισχύ) και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, αντίγραφο εγγράφου προ-καταγραφής από την Υπηρεσία Ασύλου.

Σημείωση: Τα παραπάνω ταξιδιωτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ, δηλαδή να μην έχει παρέλθει εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή αντίστοιχα οι έχοντες αρμοδίως την επιμέλεια των παιδιών, κατά την διαδικασία εγγραφής θα ενημερωθούν για τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και θα υπογράψουν τις σχετικές άδειες συμμετοχής των παιδιών.

Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις, ούτε επανεγγραφές, ούτε επί τόπου εγγραφές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών. Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές των δικαιούχων, θα διατεθούν σε μη δικαιούχους, βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με τα τροφεία που ορίζει η Κ.Υ.Α. αριθ. 56124/2056/2018.

Ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος για τα παιδιά δύναται να γίνεται είτε από τον οικογενειακό Ιατρό –Παιδίατρο, είτε και στα  κατά τόπους Δημοτικά Ιατρεία κατόπιν ραντεβού.

● 1ο Δημοτικό Ιατρείο :  Σόλωνος 78  (Κέντρο), τηλ. 210 3626587

● 2ο Δημοτικό Ιατρείο :  Φανοσθένους & Φρ. Σμιθ (Ν. Κόσμος), τηλ. 210 9239865

● 3ο Δημοτικό Ιατρείο :  Θεσ/νίκης 48 & Ηρακλειδών (Πετράλωνα),τηλ.210 3427515

● 4ο Δημοτικό Ιατρείο: Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110 (Κολωνός),τηλ.210 5121921

● 5ο Δημοτικό Ιατρείο :  Σαρανταπόρου 4 (Άνω Πατήσια), τηλ.210 2015511

● 6ο Δημοτικό Ιατρείο :  Χανίων 4β  (Κυψέλη), τηλ.210 8836200

Η αναχώρηση όλων των κατασκηνωτών  και η επιστροφή τους θα γίνεται από και προς τις  Δημοτικές  Κοινότητες  υπό την επιμέλεια των υπευθύνων των Δημοτικών Κοινοτήτων .

1η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πλ. Ηρώων 3, Πλ.Ψυρρή, τηλ. 210 5277951- 901-902

2η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Υμηττού 251, Παγκράτι, τηλ. 210 7564795 & 210 7567860

3η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Τριών Ιεραρχών 74, Πετράλωνα, τηλ. 210 3421994-5

4η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Λένορμαν & Αλεξανδρείας  35, Κολωνός, τηλ. 210 5157553 & 210 5149940

5η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου, τηλ. 210 8623320

6η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Θήρας 31, Πλ. Αμερικής, τηλ. 210 8668162

7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    Πανόρμου 59,   Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6998834-5-8

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣ :

1.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2.Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος

λογαριασμός (ΔΕΗ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΟΤΕ ή ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ είτε ΕΥΔΑΠ  είτε ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) .

3. Μία πρόσφατη  φωτογραφία.

4. Ιατρική βεβαίωση που να ενημερώνει για τα φάρμακα που παίρνουν και νοσήματα από  τα οποία πάσχουν.

Βασική προϋπόθεση είναι η αυτοεξυπηρέτησή τους (καθώς δεν επιτρέπονται φιλοξενίες συνοδών ή άλλων, συγγενικών ή μη προσώπων).

Η εγγραφή θα γίνεται μόνο  από τους ίδιους και όχι από τρίτο άτομο, συγγενικό ή μη, δηλώνοντας υποχρεωτικά τηλέφωνο επικοινωνίας συγγενούς σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Πηγή: www.cityofathens.gr

e-pronoia - Για τον πολίτη

 

Newsletter

Παρακαλώ εισάγετε το e-mail σας.
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.