Νεα-ανακοινωσεις

Ανάρτηση στο «Διαύγεια» Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στο σύστημα παραπομπών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Body: 

Αναρτήθηκαν στο «Διαύγεια», οι υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ1α/γ.π.ΟΙΚ.29106/13-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ) και Γ1α/γ.π.ΟΙΚ.29109/13-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΚ2465ΦΥΟ-1Δ1) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν το ημερήσιο πρόγραμμα των γιατρών στα Κέντρα Υγείας και τη χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων. Πιο αναλυτικά στις Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι: αυξάνεται η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων (από 10’ σε 15’). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η πραγματική διάρκεια κάθε επίσκεψης υπόκειται αποκλειστικά στην επιστημονική κρίση του γιατρού. Καθιερώνεται το σύστημα παραπομπών, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν μειωμένους χρόνους αναμονής και καλύτερη φροντίδα. Ο οικογενειακός γιατρός ενεργώντας με επιστημονικά κριτήρια και με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πολίτη, τον καθοδηγεί στο σύστημα υγείας. Η τελική επιλογή του γιατρού εξακολουθεί να γίνεται ελεύθερα. Το νέο σύστημα παραπομπών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 01/01/2019. Οι προγραμματισμένες επισκέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες (με παραπομπή και χωρίς παραπομπή) με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των περιστατικών που αποδεδειγμένα απαιτούν περαιτέρω φροντίδα. Οι παραπομπές κατηγοριοποιούνται με βάση την εκτίμηση της ανάγκης: α) άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, β) προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, γ) παραπομπή χρόνιου νοσήματος με ισχύ 12 μηνών για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό γιατρό. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι: Δεν καταργείται ο ελεύθερος προγραμματισμός επισκέψεων. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους αξιοποιούν το σύστημα παραπομπών μέσω του οικογενειακού γιατρού. Δεν καταργείται η ελεύθερη επιλογή ιατρού. Οι χρόνιοι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα ετήσιας παραπομπής, ώστε να συνεχίσουν να παρακολουθούνται από τον θεράποντα ιατρό τους. Εξυπακούεται ότι η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή σε κανένα επίπεδο του συστήματος υγείας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία).

Πηγές: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/544...
https://diavgeia.gov.gr

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.