Νεα-ανακοινωσεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αποσπάσεις υπαλλήλων

Body: 

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την κάλυψη αναγκών σε διοικητικό Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με αποσπάσεις υπαλλήλων (μονίμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ά και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 11 του Ν. 4375/2016”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.
Για τον σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, όπως αυτές έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του π.δ.122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149), κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών.
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου , της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Επισυναπτόμενο: 

e-pronoia - Για τον πολίτη

 

Newsletter

Παρακαλώ εισάγετε το e-mail σας.
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.