Νεα-ανακοινωσεις

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία»

Body: 

Το δεύτερο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και τίτλο: "Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία", θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Λαμία, στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνών που αφορούν οικονομικές διαστάσεις των πεδίων της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τη σχέση τους με την Οικονομία.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Α. Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας (INOEK) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Λαμιέων. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28η Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λαμία, Παπασιοπούλου 2-4).

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει τις οικονομικές διαστάσεις των τομέων της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα: Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση, την Έρευνα, τις Νέες Τεχνολογίες και την Καινοτομία. Οφέλη (Αγοραία και μη Αγοραία), Εξωτερικότητες, Διαχυτικά Αποτελέσματα. Διαρροή Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπέρ-Εκπαίδευση, Υπό-Εκπαίδευση. Συγκριτικές Αξιολογήσεις της Ελλάδας με Χώρες της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση. Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα και Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο. ΣτρατηγικέςΠολιτικές.

Οι εργασίες πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφωθούν βάσει του υποδείγματος εργασιών του Συνεδρίου (βλ. τον σύνδεσμο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/about/submission...) προκειμένου να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά. Αντίστοιχα, όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018, διαμέσου της πλατφόρμας του ΕΚΤ (βλ.https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/announcement). Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης.

Η αίτηση εγγραφής, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2018, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 2ndconferinoek@gmail.com.

Το πλήρες ενημερωτικό κείμενο του ΕΚΤ σχετικά με το Συνέδριο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.ekt.gr/el/news/22065 Περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες του Συνεδρίου παρέχονται στη διεύθυνση: http://www.inoek-conferences.gr/.

Πηγή: www.ekt.gr

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.